ผลงานักเรียน

รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายคู่

โพสต์23 ธ.ค. 2558 06:11โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2558 06:12 ]


กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  37  ประจำปี  2558

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นตัวแทนเขต 3 ไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับประเทศ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน 

                             1. ด.ช.กวิน  พรหมสอาด

            2. ด.ช.กิติพงษ์   ใจช่วง

            3. ด.ช.ปิยวัฒน์   บัวรบัติ

                        ผู้ฝึกสอน  นายพิชิต  บุญสืบ

รางวัลชนะเลิศกอล์ฟ รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมชายและบุคคล

โพสต์23 ธ.ค. 2558 05:49โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2558 06:08 ]

 

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  37  ประจำปี  2558  

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นตัวแทนเขต 3 ไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับประเทศ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน 

                             1. นายชวนากร  ทัศน์เอี่ยม

                             2. นายภาสวิชญ์  สายโท

ผู้ควบคุมทีม  นางสาวเจนจิรา  ชื่นตา

ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย และหญิง รุ่นอายุไม่เกิน18ปี

โพสต์16 ธ.ค. 2558 07:55โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2558 08:01 ]

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี 2558 
วันที่ 24 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2558
เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดร้อยเอ็ด
-ชนะเลิศวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปี

-ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน18 ปี

โพสต์16 ธ.ค. 2558 07:46โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา


ชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน18 ปี

1-4 of 4