รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายคู่

โพสต์23 ธ.ค. 2558 06:11โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2558 06:12 ]

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  37  ประจำปี  2558

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นตัวแทนเขต 3 ไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับประเทศ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน 

                             1. ด.ช.กวิน  พรหมสอาด

            2. ด.ช.กิติพงษ์   ใจช่วง

            3. ด.ช.ปิยวัฒน์   บัวรบัติ

                        ผู้ฝึกสอน  นายพิชิต  บุญสืบ

Comments