กิจกรรมที่ผ่านมาของกลุ่มสาระฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ครูเป็นศูนย์กลาง แผนจัดการเรียนรู้เน้นเชิงรุก แบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะ ผ่านชุมชนแห่งการเรียรู้ทางวิชาชีพามไม่มีชื่อ

โพสต์18 ก.พ. 2564 17:07โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2564 17:08 ]

https://docs.google.com/presentation/d/1ACbTYOLZKoIeXDGfl6QIgfvmKSGuyLLhvqMsSZDXhHg/edit#slide=id.p

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีารศึกษา 2562

โพสต์8 ก.ค. 2563 23:24โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 23:27 ]

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  2562

กีฬาภายใน ปีีการศึกษา 2562

โพสต์14 มี.ค. 2563 18:37โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2563 19:22 ]

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประจำปีการศึกษา 2562

ฟ้า-เหลือง เกมส์

21 - 22 พฤศจิกายน 2562 

https://docs.google.com/presentation/d/1kOtEc1QyDDorYnGidXoHcR7dwJZhBonAL_xoQ0-tjCw/edit#slide=id.p

พิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 2562

โพสต์23 พ.ย. 2562 18:10โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2562 18:22 ]

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562
https://docs.google.com/presentation/d/1tXSJD6h3Y2C22mtOU8EQ79L8rPab-lyMT_EmK9E2H5Y/edit#slide=id.g6f87cffd0f

ANC.UNITED

โพสต์26 ต.ค. 2562 19:28โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2562 20:10 ]

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาล่องแพที่เขื่อนสิรินธร 26/04/62

โพสต์8 พ.ค. 2562 22:25โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 22:30 ]

โครงการประชุมสรุปงานข้าราชการครู รร.อำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์27 เม.ย. 2562 02:26โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2562 02:35 ]

โครงการส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์6 เม.ย. 2562 08:17โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2562 08:26 ]

งานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลอแชมป์เปี้ยนส์ลีก อำนาจเจริญพรีเมียร์ลีก

โพสต์28 ม.ค. 2562 07:20โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 07:23 ]


งานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลอแชมป์เปี้ยนส์ลีก อำนาจเจริญพรีเมียร์ลีก

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปี 2561

โพสต์10 ธ.ค. 2561 23:01โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2561 23:05 ]

กีฬาสี61


1-10 of 22