อบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้น ครูเป็นศูนย์กลาง แผนจัดการเรียนรู้เน้นเชิงรุก แบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะ ผ่านชุมชนแห่งการเรียรู้ทางวิชาชีพามไม่มีชื่อ

โพสต์18 ก.พ. 2564 17:07โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2564 17:08 ]
https://docs.google.com/presentation/d/1ACbTYOLZKoIeXDGfl6QIgfvmKSGuyLLhvqMsSZDXhHg/edit#slide=id.p
Comments