การประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โพสต์17 ม.ค. 2559 02:21โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2559 02:23 ]
วันที่ 14 มกราคม 2559 โรงเรียนอำนาจเจริญเข้ารับการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และเขต 3 และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประทานโดยท่านประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
Comments