กีฬาภายใน ปีีการศึกษา 2562

โพสต์14 มี.ค. 2563 18:37โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2563 19:22 ]

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประจำปีการศึกษา 2562

ฟ้า-เหลือง เกมส์

21 - 22 พฤศจิกายน 2562 

https://docs.google.com/presentation/d/1kOtEc1QyDDorYnGidXoHcR7dwJZhBonAL_xoQ0-tjCw/edit#slide=id.p

Comments