พิธีรับมอบสนามบาสเกตบอล

โพสต์16 ธ.ค. 2558 06:29โดยกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 20:57 โดย นายพูลศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ ]

งานพิธีรับมอบสนามบาสเกตบอล ให้กับทางโรงเรียนอำนาจเจริญ จาก บมจ.ฟรีแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) วันที่ 18 พย. 58 รับโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์การออกกำลังกายสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป
Comments