บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาและนักเรียนที่ชนะเลิศรายการตอบปัญหาสุขภาพระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และชนะเลิศรายการแอร์โรบิคแดนซ์ ได้ไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมในระดับภาคอีสานที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือก ณ จังหวัดนครพนมและได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติระดับประเทศ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ตามประเภทกีฬาดังนี้

1.ประเภทกีฬาจักยาน

2.ประเภทกีฬาเปตอง

3.ประเภทกีฬาเทนนิส


ภาพกิจกรรมล่าสุดของกลุ่มสาระฯ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอำนาจเจริญ

ประจำปีการศึกาษา 2565 ระหว่าง วันที่ 2-25 พฤศจิกายน 2565