ภาพกิจกรรมของกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 14 ปีและ รุ่นอายุ 16 ปี

ร่วมกิจกรรม วันยุทธหัตถี พระนเรศวรมหาราช

18  มกราคม  2567

กิจกรรม วันครู 16  มกราม  2567

กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนอำนาจเจริญ (Open House )