การประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่โพสต์: Jan 17, 2016 10:21:28 AM

วันที่ 14 มกราคม 2559 โรงเรียนอำนาจเจริญเข้ารับการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 รับการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และเขต 3 และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประทานโดยท่านประหยัด ไขแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1

ดูภาพททั้งหมดที่นี่