พิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 2562

วันที่โพสต์: Nov 24, 2019 2:10:54 AM

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562