พิธีรับมอบสนามบาสเกตบอล

วันที่โพสต์: Dec 16, 2015 2:29:37 PM

งานพิธีรับมอบสนามบาสเกตบอล ให้กับทางโรงเรียนอำนาจเจริญ จาก บมจ.ฟรีแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) วันที่ 18 พย. 58 รับโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์การออกกำลังกายสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป