ชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย และหญิง รุ่นอายุไม่เกิน18ปี

วันที่โพสต์: Dec 16, 2015 3:55:16 PM

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคประจำปี 2558

วันที่ 24 สิงหาคม - 9 ตุลาคม 2558

เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดร้อยเอ็ด

-ชนะเลิศวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปี

-ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี