ผลงานด้านกีฬา ปี 2562

วันที่โพสต์: Oct 27, 2019 2:11:9 AM

รายการ กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2562

1. ชนะเลิศฟุตซอล ชาย 18 ปี

2. ชนะเลิศวอลเล่ย์บอล ชาย 18 ปี

3. ชนะเลิศเซปักตะกร้อ ชาย 18 ปี

4. ชนะเลิศวอลเล่ย์บอล ชาย 18 ปี

5. ชนะเลิศเปตองเดี่ยว ชาย 18 ปี

6. ชนะเลิศบาสเกตบอล ชาย 18 ปี

7. รองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตะกร้อ ชาย 15 ปี

8. รองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตะกร้อ ชาย 15 ปี

9. รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเล่ย์บอล หญิง 18 ปี

10. รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเล่ย์บอลในร่ม หญิง 18 ปี

11. รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองทีม ชาย 18 ปี