รางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชายคู่

วันที่โพสต์: Dec 23, 2015 2:11:12 PM

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นตัวแทนเขต 3 ไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับประเทศ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน

1. ด.ช.กวิน พรหมสอาด

2. ด.ช.กิติพงษ์ ใจช่วง

3. ด.ช.ปิยวัฒน์ บัวรบัติ

ผู้ฝึกสอน นายพิชิต บุญสืบ