รางวัลชนะเลิศกอล์ฟ รุ่นอายุ 18 ปี ประเภททีมชายและบุคคล

วันที่โพสต์: Dec 23, 2015 1:49:40 PM

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2558

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด (เป็นตัวแทนเขต 3 ไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาระดับประเทศ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน

1. นายชวนากร ทัศน์เอี่ยม

2. นายภาสวิชญ์ สายโท

ผู้ควบคุมทีม นางสาวเจนจิรา ชื่นตา